Pasivni dizajn objekta

Pasivni dizajn je ključni element održive izgradnje. Podrazumeva primenu određenih principa pri gradnji  koji se svode na to da upotrebljeni  materijali  i sam prostor  efikasno reaguju na lokalne klimatske uslove i  čine objekat  pirjatnijim za život. Pasivnim dizajnom se smanjuje potreba za grejanjem ,  hlađenjem i  provetravanjem objekta, odnosno potreba za energijom.  Koriste se što […]

Orijentacija objekta i prostorija

Pravilnom orijentacijom objekta, odabirom veličine i pozicije prozora, kao i termalne mase  postiže   se osvetljenost prostorija  dnevnom svetlošću i dobitak toplote od sunčevog zračenja.  Pravilnim senčenjem se optimizuje upotreba sunčevog zračenja. Cilj  je postizanje  balansa  između toplotnih dobitaka i osvetljenosti sa jedne strane i  faktora kao što su buka, privatnost i  zaštita od vetra sa […]

Prozori

Prozori i spoljna vrata kao celina imaju najmanji stepen toplotne izolacije od svih drugih delova spoljnog omotača  stambenog objekta, u smislu propuštanja toplote ka napolje u zimskom periodu i ka unutra u letnjem. Oni  su u direktnoj vezi sa orijentacijom objekta, jer se njihovim pravilinim postavljanjem i veličinom  u značajnoj meri može iskoristiti sunčeva energija. […]

Senčenje

Senčenje je vrlo bitan činilac u čitavoj priči oko pasivnog dizajna objekta, jer bez njega bi u periodu kada grejanje nije neophodno dolazilo do pregrevanja prostorija objekta. Ugao sunčevih zraka koji padaju na objekat se razlikuje u zimskom i letnjem periodu  i upravo ta činjenica se koristi pri senčenju.  Naime, zimi je Sunce nisko i […]

Termička masa

Sposobnost materijala  da apsorbuje i akumulira određenu količinu  toplote naziva se TERMALNA MASA. Teški  (gusti) materijali poput  betona, pune opeke, kamena  i vode mogu da apsorbuju veliku količinu toplote, mnogo više od lakših materijala kao što je drvo. Uloga materijala sa velikom termalnom maso je značajna i u zimskom i u letenjem periodu. Mogu doprinieti […]