Provetravanje prostorija

Pravilno i redovno provetravanje prostorija je veoma bitno. Provetravanjem se iz prostorija odstranjuju štetni gasovi, višak vlage, i neprijatni mirisi, koji su štetni za zdravlje  stanara i samog  objekta. Naime, u prostoriji u kojoj borave ljudi, disanjem se troši kiseonik i oslobađa ugljen-dioksid. Takođe se povećava vlažnost vazduha, što zbog disanja, što zbog kuvanja, kupanja […]

Prirodno provetravanje

Pod prirodnim provetravanjem se podrezumeva  kontrolisano kretanje vazduha kroz otvorene prozore, vrata ili za to predviđene otvore i nekontrolisano kretanje vazduha kroz  otvore koji postoje zbog  nesavršenosti u objektu. Kretanje se odvija  pod uticajem vetra (razlike u pritiscima)  ili zbog razlike u temperaturi. Kontrolisano provetravanje može biti izvedeno na više načina kombinovanjem potpuno ili delimično […]

Mehaničko provetravanje

Mehaničko provetravanje podrazumeva izmenu vazduha u prostorijama mehaničkim putem, upotrebom ventilatora. Postoje tri osnovna načina menhaničkog provetravanja: ventilacija uduvavanjem vazduha u prostorije, ventilacija izvlačenjem vazduha iz prostorija i balansiran načina ventilacije. Kod prvog načina se jednim ili više ventilatora uduvava svež vazduh u prostorije i tako stvara povišen pritisak zbog čega vazduh teži da izađe […]