Termička masa

Sposobnost materijala  da apsorbuje i akumulira određenu količinu  toplote naziva se TERMALNA MASA. Teški  (gusti) materijali poput  betona, pune opeke, kamena  i vode mogu da apsorbuju veliku količinu toplote, mnogo više od lakših materijala kao što je drvo. Uloga materijala sa velikom termalnom maso je značajna i u zimskom i u letenjem periodu. Mogu doprinieti da se značajno smanji  potreba za grejanjem i hlađenjem prostorija.

U zimskom periodu materijal sa velikom termalnom msom akumulira  toplotu sunčevog zračenja tokom dana i ispušta je tokom noći, kada temperatura u prostoriji počinje da opada. Na taj način izbegnute su  neprijatne temperaturne  varijacije u toku 24 časa, uz smanjenje opterećenja sistema za grejanje. Obično su pod i zidovi u prostoriji oni koji se izalžu sunčevom zračenju. Generalno treba da budu tamnije boje i ne treba ih pokrivati nikakvim prostirkama. Takođe je bitno da se ne izlažu  male površine toplotnim zracima jer je zagrevanje, odnosno akumuliranje toplote u ovim materijalima sporo tako da bi efekat bio znatno umanjen. Naime, preko dana bi mogla da bude  prihvatljiva temperatura u prostoriji, jer se samo jedan deo termalne mase zagrejao, a kad bi Sunce zašlo akumulirana toplota nebi bila dovoljna da se u toku noći ublaži pad temperature u prostoriji. Takođe bi sistem za grejanje morao da zagreje prvo termalnu masu, jer će i ona upijati toplotu koju isporučuje sistem za grejanje, da bi mogao posle da zagreva prostoriju, što može da dovede do povećanja potrošnje energije za grejanje.

termicka-masa-danju

 

termicka-masa-nocu

U letnjem periodu, kada može da dođe do zagrevanja prostorija,  materijal sa velikom termalnom masom akumulira toplotu iz prostorije smanjujući potrebu za hlađenjem.  termicka-masa-danju-leto

Naravno, kada Sunce zađe i spoljna temperatura opadne potrebno je na neki način akumuliranu toplotu odstraniti kako bi narednog dana materijal opet mogao da apsorbuje toplotu.  To se najlakše postiže provetravanjem, prirodnim ili mehaničkim.   U klimatskoj zoni gde je pretežno neophodno hlađenje, odnosno gde je klima blaga, gde postoji veoma mala potreba za grejanjem, termalna masa treba da bude minimalna.

termicka-masa-nocu-leto

Da bi se prednosti koje upotreba termalne mase  pruža maksimalno iskoristile  potrebno je pri implementaciji voditi računa o sledećim stvarima:

-orijentacija objekta mora biti takva je termalna masa na direktnom sunčevom zračenju

-prozori moraju biti pravilno dimenzionisani

-termička masa ne sme biti izolovana od izvora toplote, primera radi tepih bi igrao ulogu izolatora.

-objekat treba da bude dobro izolovan kako bi se što više smanjili toplotni gubici

-termička masa mora biti locirana unutar izolovanog prostora

-površina termičke mase mora biti tamna i po mogućstvu ne glatka(dakle hrapava-mat) jer je tako površina na koji padaju toplotni zraci veća

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *