Grejanje objekta

November 29, 2012

Efikasnost sistema za grejanje je veoma bitna iz prostog razloga što se najveći deo energije jednog domaćinstva utroši baš u tu svrhu. Tamo gde  postoji velika potreba za energijom  postoji i najveća mogućnost da se ostvari ušteda.  Smanjenjem potrošnje energije smanjuje se  emisija štetnih gasova koji utiču na klimatske promene.  Osvrnućemo se malo na izvore energije kako bi bilo jasno zašto efikasnost  vrlo bitna. Izvore energije možemo pedeliti na obnovljive…

Read More >>

Solarno grejanje prostorija

November 28, 2012

Solarna energija je potpuno čista, neiscrpna i ono što je vrlo bitno besplatna. Međutim, retko se upotrebljava kao jedini energent za grejanje prostorija, iz prostog razloga što Sunce ne sija 24h i što nije svaki dan sunčan. Dakle mora postojati rezervni sistem grejanja kojim će se, u danima kada nema sunca ili je intenzitet zračenja mali, grejati ili dogrevati prostor. Kako to sve funkcioniše? Svi ste imali priliku da budete…

Read More >>

Grejanje geotermalnom energijom upotrebom toplotne pumpe

November 27, 2012

Geotermalni sistemi grejanja, kako im i samo ime kaže koriste toplotu iz zemlje. Njihov rad se zasniva na činjenici da je temperatura zemlje na određenoj dubini konstantna tokom čitave godine. Primera radi na dubini od 50-tak metara je temperatura približno 14 stepeni Celzijusa. Sastavni deo ovakvog sistema je TOPLOTNA PUMPA, pomoću koje se toplota iz zemlje prepumpava u porostor  koji se greje. Da bi bilo jasno kako sve ovo radi…

Read More >>

Grejanje na drva i biomasu

November 26, 2012

Drvo i biomasa predstavljaju obnovljive izvore energije. Sagorevanjem drveta se oslobađa ista količina CO2 koja je apsorbovana u toku životnog veka biljke. Treba napomenuti da se biomasa može naći u  tri osnovna oblika: čvrsta, tečna i gasovita. Čvrstom biomasom se smatra drvni otpad, drvna masa uzgojena namenski za to (drveće koje brzo raste), ostaci i otpaci iz poljoprivrede , životinjski otpad, čak se upotrebljavaju i brzorastuće alge i trave. Tečnu…

Read More >>

Grejanje na fosilno gorivo

November 25, 2012

U fosilna goriva spadaju ugalj, nafta i zemni gas. Zemni gas se razlikuje od uglja i nafte jer je njegov osnovni sastojak Metan, a u veoma malom procentu može sdržati Propan, Butan, Etan i Pentan. Najčešće je udeo Metana od 98% do 100%. Zbog toga se njegovim sagorevanjem oslobađa znatno manje CO2 po jedinici oslobođene energije, u odnosu na naftu i ugalj. Takođe se oslobađa mnogo manja količina azotnih oksida…

Read More >>