Termoizolacija

November 12, 2012

Toplotna izolacija (termoizolacija) kuće čuva energiju, zdravlje i obezbeđuje veći komfor stanarima. U zimskom periodu su izolovani zidovi  topliji, te je sprečena pojava kondenzacije i buđi. U letnjem periodu izolacija sprečava prekomerno zagrevanje zidova te je kuća hladnija i prijatnija za boravak. Globalno gledano dobro toplotno izolovana kuća ima ujednačenu temperaturu tokom čitave godine. Komfor u unutrašnjosti objekta se ne ogleda samo u pružanju optimalne temperature već i u umirivanju…

Read More >>

Debljina termoizolacije

November 9, 2012

Toplotna otpornost izolacionog materijala direktno  je  srazmerna njegovoj debljini, linearno  raste sa povećanjem debljine.  Pri izboru materijala kojim ćemo  izolovati objekat R je vrlo bitan faktor. U zapadnim zemljama a i u našoj već dugi niz godina  postoje propisi  za gradnju objekata  kojima je definisano koliko minimalno R moraju da imaju tavanica, zidovi, podovi, podrum. Zahtevane minimalne vrednosti variraju u zavisnosti od klimatskih faktora oblasti u kojoj se objekat gradi….

Read More >>

Gde izolovati?

November 8, 2012

Kako bi smo zanli gde treba da izolujemo stambeni objekta moramo prvo da vidimo gde sve postoje gubici odnosno dobici. Generalno gledano, najveći procenat od ukupnih toplotnih gubitaka jednog objekta zazimaju gubitci kroz  tavansku ploču, odnosno krov. Topao vazduh se podiže gore i prvo na šta nailazi je tavanska ploča, koja je obično od betona. Nakon toga dolazi nekotrolisano strujanje vazduha kroz strukturne nesavršenosti u objektu. Tu su svrstane rupe…

Read More >>

Postavljanje termoizolacije

November 7, 2012

Pre početka postavljanja termo izolacije neophodno je da se upoznate sa određenim činjenicama koje su bitne kako bi izolacioni materijal bio adekvatno postavljen. Prva, izuzetno bitna činjenica je da vlaga negativno utiče na izolaciona svojstva materijala. Kao što znate voda je odličan provodnik toplote, stoga ako dospe u izolacioni  materijal karakteristike će mu značajno oslabiti. To je posebno izraženo kod mekih izolacionih materijala, kao što je mineralna  vuna. Stiropor takođe…

Read More >>

Termički most (toplotni most-hladan most)

November 6, 2012

Toplotni most nastaje kada je izolacija, iz nekog razloga, prekinuta  materijalom koji je loš izolator. Toplota uvek ide najlakšim putem od toplijeg ka hladnijem mestu, tako da okolna izolacija ima malo uticaja u tom delu. Postojanje toplotnog mosta ili kako se još naziva hladnog mosta može da izazove značajno smanjenje temperature u tom delu objekta i pojavu kondenzacije i buđi, kao i značajan gubitak toplote. IZOLACIJA IZNUTRA Tipičan primer toplotnog…

Read More >>