Kuća od otpada

Ideja je bila da se napravi kuća od otpada sakupljenog od domaćinstava kao i sa raznih gradilišta.

Da li je to stvarno moguće? ………  Izgleda da jeste  🙂 , lokacija UNIVERZITET BRAJTON.

Nedavno završena “WASTE HOUSE” je dokaz , sagrađena gotovo u potpunosti od otpadnog i  recikliranog materijala i veruje se da je prva građevina u Velikoj Britaniji tog tipa.

Najrazličitiji  otpad je našao utočište u ovoj kući, tu je oko 20.000 četkica za zube koje su jednom upotrebili potnici u biznis i prvoj klasi u avionima, 2 tone farmerica, 4.000 DVD kutija, 2.000 flopi diskova. Tu je i oko 2.000 sintetičkih podnih pločica, koje su upoterbljene za prekrivanje fasade.

waste-house 1 waste-house 2

Konstrukcija zidova i podova je napravljena od recikliranog drveta, tu je oko 100 panela oštećene ili reciklirane šer-ploče. Jedan zid je napravljen od krede i gline koji ukupno teže oko 11 tona. Ovaj zid svojom termičkom masom u mnogome utiče na poboljšanje energetske efikasnosti objekta. Oko 4.000 VHS kaseta je upotrebljeno kao izolacija zodova.

2 3 4 5 waste-house 3 waste-house 4 waste-house 5 waste-house 8 waste-house 9 waste-house 10

Od novih materija tu su prozori sa trostrukim zastakljenjem, paropropusna membrana na zidovima, električni provodnici i vodovodne instalacije.

(IZVOR: Gizmag)

 

 

This article has 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *