Novi rekord u konverziji sunčeve energije u električnu

Australijski tim je postavio novi rekord u konverziji  direktne, neusmerene sunčeve svetlosti preko novih solarnih ćelija u električnu energiju. Inženjeri sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu (University of New South Wales – UNSW) ostvarili su efikasnost pretvaranja sunčeve svetlosti u električnu energiju od 34,5 odsto, što je bliže nego ikada teoretskoj granici takvog sistema. Činjenica koja je po mnogo čemu interesantna je da ovaj nivo efikasnosti nije očekivan još dugi niz godina.

solar cell

 

Rekord je postignut sa 28 cm² četvoročvornim mini-modulom ugrađenim u prizmu. Ova nova konfiguracija dozvoljava sunčevim zracima da se podele u četiri grupe, tako da veća količina energije može da se izdvoji iz svakog snopa. Zasluge za ovaj uspeh u potpunosti pripadaju Doktoru Mark Keeversu i profesoru Martinu Greenu sa UNSW.

Solar-prism-diagram

Nije za očekivati da se njihov izum nađe na krovovima stambenih objekata, bar ne u skorije vreme, zbog dosta visoke cene prozivodnje. Zbog toga moraju da rade na optimizaciji, tj. na smanjenju kompleksnosti i pojeftinjenju prozvodnje. U perspektivi svoju primenu će sigurno pronaći na solarnim tornjevima koji koriste koncentrisana ogledala.

Drugi pravac razvoja solarnih ćelija ogleda se  u razvoju organskih solarnih ćelija koje su jeftinije i fleksibilnije. One su za sada manje efikasne od klasičnih. Najnoviji rekord, postavljen u februaru, za organske fotonaponske module bio 13,2 odsto efikasnosti.

(izvor:gizmag)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *