Šećerne baterije – bolje od Li-Ion baterija

Li-Ion baterije bi mogle u vrlo katkom roku da nestanu sa scene, jer šećer može da se koristi i za proizvodnju baterija.

Naime, kompanija “Virginia Tech” razvija tehnologiju proizvodnje baterija a šećer je, kako kažu, glavni sastojak. Ovo nije prvi put da se eksperimentiše sa šećerom, ali u ovoj kompaniji tvrde da su njihove baterije superiornije od ostalih tog tipa. Prednost ovog tipa baterija je činjenica da su biorazgradive, samim tim nisu štetne po okolinu, kao što je slučaj sa Li-Ion koje se smatraju toksičnim. Takođe imaju mnogo veći kapacitet.

Reč je o tzv. enzimskoj gorivnoj ćeliji, koja za gorivo koristi Maltodekstrin, polisaharid koji se pomoću hidrolize dobija iz skroba. Katalizator u anodi je napravljen od jeftinih enzima, za razliku od Platine koja se koristi u redovnim baterijama.
Kada se Maltodekstrin kombinuje sa vazduhom, produkt je voda i električna struja.Zarazliku od gorivnih ćelija sa Vodonikom, ove ćelije su nezapaljive i neeksplozivne.
Zamislite, isprazni vam se baterija i vi je dopunite sa šećerom 🙂
Sve pohvale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *