Grejanje na fosilno gorivo

November 25, 2012

U fosilna goriva spadaju ugalj, nafta i zemni gas. Zemni gas se razlikuje od uglja i nafte jer je njegov osnovni sastojak Metan, a u veoma malom procentu može sdržati Propan, Butan, Etan i Pentan. Najčešće je udeo Metana od 98% do 100%. Zbog toga se njegovim sagorevanjem oslobađa znatno manje CO2 po jedinici oslobođene energije, u odnosu na naftu i ugalj. Takođe se oslobađa mnogo manja količina azotnih oksida…

Read More >>