Gde izolovati?

November 8, 2012

Kako bi smo zanli gde treba da izolujemo stambeni objekta moramo prvo da vidimo gde sve postoje gubici odnosno dobici. Generalno gledano, najveći procenat od ukupnih toplotnih gubitaka jednog objekta zazimaju gubitci kroz  tavansku ploču, odnosno krov. Topao vazduh se podiže gore i prvo na šta nailazi je tavanska ploča, koja je obično od betona. Nakon toga dolazi nekotrolisano strujanje vazduha kroz strukturne nesavršenosti u objektu. Tu su svrstane rupe…

Read More >>