Grejanje na drva i biomasu

November 26, 2012

Drvo i biomasa predstavljaju obnovljive izvore energije. Sagorevanjem drveta se oslobađa ista količina CO2 koja je apsorbovana u toku životnog veka biljke. Treba napomenuti da se biomasa može naći u  tri osnovna oblika: čvrsta, tečna i gasovita. Čvrstom biomasom se smatra drvni otpad, drvna masa uzgojena namenski za to (drveće koje brzo raste), ostaci i otpaci iz poljoprivrede , životinjski otpad, čak se upotrebljavaju i brzorastuće alge i trave. Tečnu…

Read More >>