Grejanje geotermalnom energijom upotrebom toplotne pumpe

November 27, 2012

Geotermalni sistemi grejanja, kako im i samo ime kaže koriste toplotu iz zemlje. Njihov rad se zasniva na činjenici da je temperatura zemlje na određenoj dubini konstantna tokom čitave godine. Primera radi na dubini od 50-tak metara je temperatura približno 14 stepeni Celzijusa. Sastavni deo ovakvog sistema je TOPLOTNA PUMPA, pomoću koje se toplota iz zemlje prepumpava u porostor  koji se greje. Da bi bilo jasno kako sve ovo radi…

Read More >>