Termička masa

November 25, 2012

Sposobnost materijala  da apsorbuje i akumulira određenu količinu  toplote naziva se TERMALNA MASA. Teški  (gusti) materijali poput  betona, pune opeke, kamena  i vode mogu da apsorbuju veliku količinu toplote, mnogo više od lakših materijala kao što je drvo. Uloga materijala sa velikom termalnom maso je značajna i u zimskom i u letenjem periodu. Mogu doprinieti da se značajno smanji  potreba za grejanjem i hlađenjem prostorija. U zimskom periodu materijal sa…

Read More >>