Pasivni dizajn objekta

November 29, 2012

Pasivni dizajn je ključni element održive izgradnje. Podrazumeva primenu određenih principa pri gradnji  koji se svode na to da upotrebljeni  materijali  i sam prostor  efikasno reaguju na lokalne klimatske uslove i  čine objekat  pirjatnijim za život. Pasivnim dizajnom se smanjuje potreba za grejanjem ,  hlađenjem i  provetravanjem objekta, odnosno potreba za energijom.  Koriste se što je moguće više prirodni i „besplatni“ izvori energije, kao što su SUNCE  i  VETAR da…

Read More >>