Orijentacija objekta i prostorija

November 28, 2012

Pravilnom orijentacijom objekta, odabirom veličine i pozicije prozora, kao i termalne mase  postiže   se osvetljenost prostorija  dnevnom svetlošću i dobitak toplote od sunčevog zračenja.  Pravilnim senčenjem se optimizuje upotreba sunčevog zračenja. Cilj  je postizanje  balansa  između toplotnih dobitaka i osvetljenosti sa jedne strane i  faktora kao što su buka, privatnost i  zaštita od vetra sa druge strane.   -Prostorije  koje su okrenute ka jugu  će imati dobro dnevno osvetljenje  i …

Read More >>