Vijadukt kao generator zelene energije

November 24, 2015

Ideja za ovaj projekat je proizašla iz želje da se postojeći stari vijadukt oživi zajedno sa putem koji povezuje. Ideja i projekat studija COFFICE osvojili su drugu nagradu na konkursu orijentisanom ka ekološkim inovacijama. Solar wind, kako je nazvan ovaj projekat, ispunio je zahteve konkursa da se ponudi ekonomično, ekološko ali i kulturološko rešenje.  Ideja je da se koristi strujanje vazduha između stubova vijadukta i izloženost sunčevim zracima kako bi se generisala električna energija….

Read More >>