Prozori

November 27, 2012

Prozori i spoljna vrata kao celina imaju najmanji stepen toplotne izolacije od svih drugih delova spoljnog omotača  stambenog objekta, u smislu propuštanja toplote ka napolje u zimskom periodu i ka unutra u letnjem. Oni  su u direktnoj vezi sa orijentacijom objekta, jer se njihovim pravilinim postavljanjem i veličinom  u značajnoj meri može iskoristiti sunčeva energija.     Veličina i pozicija prozora zavisi od više faktora, kao što su količina dnevne…

Read More >>